Expert Worker

Termeni si conditii

Termeni si Conditii

Termenii și condiții de utilizare a website-ului Expert Worker


Serviciile Worker sunt puse la dispozitie de catre S.C. WORKER PARTNER S.R.L., iar utilizarea aplicației implică acceptarea în totalitate și necondiționat a termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Acesti Termeni și Condiții sunt comunicati utilizatorilor  prin intermediul paginii de fata și sunt gestionate în întregime de către S.C. WORKER PARTNER S.R.L..

 

Vizitarea în continuare a aplicației Worker presupune exprimarea acordului dvs. cu privire la reglementările platformei, respectiv confirmarea că sunteți în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus menționate și/sau viitor formulate. Vă invităm să parcurgeți întreg documentul înainte de utilizare.

 

Utilizator – orice persoana care acceseaza/ utilizeaza platforma www.expertworker.ro

Utilizarea platformei – se referă la vizitarea, plasarea și salvarea de preferințe și comezi

Prestator – entitatea ce livrează serviciul comandat, în acest caz S.C. WORKER PARTNER S.R.L

Feedback – oferirea de răspuns și dovada la serviciul perstat. 

Termeni de securitate

Prin utilizarea website-ului Expert Worker – www.expertworker.ro- va oferiti acordul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cadrul sectiunii Politica de Confidențialitate a prezentei platforme.

S.C. WORKER PARTNER S.R.L. procesează comenzile și datele personale în vederea salvării și livrării comenzilor efectuate de către cumpărător. Fiecare utilizator își va folosi datele personale proprii în achiziția bunurilor listate pe site și va acționa în nume propriu; în cazul comenzilor efectuate pentru alte persoane decât cumpărătorul care efectuează plata, persoana beneficiară va fi înștiințată de utilizarea datelor ei de către cumpărător, înțelegându-se prin aceasta că nu se garantează discreția datelor personale. Mai multe informatii despre protecția datelor cu caracter personal sunt cuprinse în Politica de Confidențialitate.

 

Menționăm că societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. depunde toate eforturile pentru ca datele transmise și colectate să fie protejate și arhivate în concordanță cu normele europene de legislație GDPR. În același timp, nu se poate garanta că informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul aplicației nu poate fi complet imună la atacuri sau infracțiuni cibernetice. În cazul în care terțe persoane interceptează date înscrise, transmise în/prin aplicația Worker, societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L își declină orice responsabilitate pentru acest act și eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților.

Termeni de siguranta

Societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L., prin intermediul www.expertworker.ro depune toate eforturile pentru a livra serviciile comandate în parametri corespunzători fiecărui client. În această privință, în caz de eventuală livrare sub cerințele specific menționate în ofertă, fiecare utilizator are dreptul de a oferi feedback prin intermediu aplicației mobile Expert Worker și de a beneficia de refacere gratuită, în limita disponibilității de timp și de personal a prestatorului.

Societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. prin intermediul Aplicației mobile Expert Worker și prin www.expertworker.ro nu este și nici nu poate fi ținută responsabilă dacă imposibilitatea de respectare a obligațiilor se datorează unor cauze terțe, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul aplicatiei Worker.

Cu toate acestea, S.C. WORKER PARTNER S.R.L. nu oferă nicio garanție că serviciul de aplicație mobila va fi furnizat neîntrerupt, la timp, întotdeauna sigur sau fără erori sau riscuri cibernetice asociate. De asemenea, societatea nu poate fi ținută responsabilă de eventualele deteriorări ce pot apărea ca urmare a utilizării site-ului și/sau accesării de pagini conexe și/sau descărcării de fișiere ce au fost supuse unor atacuti cibernetice sau acțiuni de tip phishing sau orice fel de alt atac la adresa aplicației și funcționării acesteia.

Drepturi si obligatii

Utilizatorul are dreptul de a avea acces gratuit la website-ul www.expertworker.ro Worker și de a dispune de toate informațiile și detaliile necesare operării aplicației mobile și de a comanda serviciile dorite în deplină cunoștință de cauză. Achizițiile de servicii aferente domeniului de curățenie și igienă pot fi comandate atât prin intermediul www.expertworker.ro, cât și prin intermediul aplicației mobile sau comanda telefonică, prin completare de formular de comandă/ contact, cu transmiterea și salvarea de preferințe personale inclusă.

 

Utilizatorul are dreptul de a notifica prestatorul cu privire la orice reclamație pe care o consideră necesară și dispune de drept de rezolvare, acolo unde această soluționare este posibilă și accesibilă prestatorului. Utilizatorul nu va folosi alte nume sau adrese decât cele reale, pentru a asigura posibilitatea de livrare a serviciilor.

 

Utilizatorul va folosi platformele puse la dispoziție de Expert Worker numai în scopuri legale, adică nu va modifica, transmite, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute ca urmare a interceptării de date de pe site și nu va comite acte de cracking, hacking, atacuri de tipul “Denial of Service“, sau orice alt act ce ocolește politica de utilizare generală a Internetului. 

 

Astfel, violarea sau tentativa de violare a securitații sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată organelor competente și sancționată conform legii.

 

Prestatorul se obligă să livreze serviciile comandate în termenii și condițiile agreate cu clientul. În cazul în care un utilizator optează pentru unul din pachetele puse la dispoziție de către prestator, iar prestatorul (inclusiv prin agenții săi/personal/colaboratori) constată că nevoile clientului depășesc pachetul comandat de către client și livrarea depășeste costurile incluse în pachetul comandat, atunci S.C. WORKER PARTNER S.R.L. își rezerva dreptul de a emite factura clientului în cuantum care acoperă serviciile prestate și care nu reflectă serviciile comandate de către client.

Copyright si proprietate intelectuala

S.C. WORKER PARTNER S.R.L deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală și exploatare, cu privire la platforma online www.expertworker.ro, precum și asupra textelor, informațiilor și ideilor dezvoltate și cuprinse sub sigla Worker.

 

Utilizatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de S.C. WORKER PARTNER S.R.L să nu utilizeze fără drept informațiile, datele, documentele, imaginea și elementele specifice de ilustrare grafică Worker pentru care S.C. WORKER PARTNER S.R.L are drept de proprietate intelectuală.

 

De asemenea, utilizatorul se obligă să despăgubească S.C. WORKER PARTENER S.R.L împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, conținut și informații particulare, și altele asemenea, fară a se limita la cele enumerate).

Reglementare si interpretare

S.C. WORKER PARTNER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza termenii și condițiile de utilizare a platformei online www.expertworker.ro, precum și orice alte informații sau detalii ce pot influența utilizarea acesteia, fără a fi nevoie de notificare prealabilă sau anunțare de orice fel utilizatorului sau altor părți. Ca atare, prin utilizarea  platformei online www.expertworker.ro de către utilizator, acesta își exprimă acordul cu privire la eventualele viitoare modificări, fără a fi nevoie de notificare în acest sens.

 

Prin utilizarea platformei online www.expertworker.ro utilizatorul îți exprimă explicit acordul ca toate situațiile ce cuprind și/sau exced prevederile acestor Termeni și condiții și care pot apărea între părți să fie interpretate în concordanță cu legislația română și orice neînțelegere să fie supusă organelor judecătorești competente de pe teritoriul județului Satu Mare, România.

Politica de Confidențialitate

Societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. prin intermediul www.expertworker.ro înregistrează automat detalii despre vizita efectuată de dumneavoastră; prin utilizarea acestei platforme vă oferiți acordul cu privire la politica noastră de confidențialitate. Informațiile colectate se referă la tipul și locația dispozitivului, adresa IP, tipul de software utilizat de browser, acțiunile efectuate în platformă, secțiunile de interes și preferințe, data și durata vizitei dumneavoastră. 

 

De asemenea, în procesarea comenzilor colectăm și prelucrăm diferite tipuri de date incluzând nume, prenume, adresă, date de contact (telefon, email), preferințe specifice, cerințe și solicitări personalizate, salvare de isotric preferințe și comenzi, date sensibile despre dizpozitiv și utilizare. În utilizarea platformei pentru achiziționarea de servicii oferite, vor fi colectate informații financiare pentru efectuarea și procesarea tranzacțiilor, date de autentificare pentru protecția acestor date.

 

Datele colectate sunt utilizate în vederea prestării serviciilor comandate: în livrare, comunicare, informare, promovare, sondaje, campanii și concursuri cu posibilitate de câștig, marketing și acordarea de beneficii de loialitate, pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite, efectuarea de analize statistice, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor, îmbunătățirea experienței de utilizare.

 

Pentru o prestare integrală a serviciilor solicitate, e posibil ca datele colectate să fie divulgate următoarelor categorii de destinatari: furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare- echipa livratoare permanentă și colaboratori temporari sau parțiali, administrație internă, furnizori de detergenți și produse de curățenie, dezvoltatori de servicii IT, servicii digitale conexe, asistenți și alți agenți de colaborare, furnizorilor de servicii pentru procesare de plăți, entități bancare directe și intermediare, prestatori de servicii de marketing și cercetare de piață, curieri, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare; iar în caz de nevoie: autoritățile statului, instanțele judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate din domeniul legal, guvernamental, administrativ, fiscal, în caz de necesitate. Datele vor fi transmise strict în scop de prestare de servicii solicitate în mod expres și posibile reclamații.

Cookies si siguranta datelor colectate

Cookie-urile vă îmbunătățesc accesul la platformă și vă faciliteaza utilizarea în/prin vizitele dumneavoastră; identifică vizitarea repetată și salvează conținutul preferențial. Cookie-urile folosite sporesc experiența de utilizare prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele avute. 

 

Entitatea colectoare și utilizatoare de informații este societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L.. Orice solicitare de informații cu privire la colectarea, utilizarea, deținerea și arhivarea datelor sensibile și cu caracter personal se poate face prin utilizarea nr. de telefon +40 752 635 330, +40 773 370 940 sau prin accesarea adresei de email contact@expertworker.ro.

 

Datele vor fi utilizate de terțe părți strict în vederea conducerii societății, dezvoltarea platformelor online aferente acesteia și îmbunătățirea constantă de servicii și experiențe digitale pentru utilizatori. Datele colectate nu vor fi vândute, negociate, transmise în alte scopuri decât cele declarate și oferă asistență pentru informarea transparentă cu privire la utilizarea datelor.

 

Eventuale date vor fi utilizate cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare sau alte încălcări ale legii.

 

Societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă cu modificările ulterioare.

 

 

Datele personale vor fi prelucrate și arhivate pe o perioadă nedeterminată, fiind stocate de societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L., atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale. Menționăm faptul că datele dumneavoastră sunt păstrate pe servere sigure ale furnizorilor noștri de stocare și arhivare de date, în sisteme care respectă normele de securitate prevăzute de GDPR. Solicitarea de ștergere a anumitor/ tuturor datelor personale se poate face oricând, prin accesarea datelor de contact menționate la finalul documentului de față.

Drepturile utilizatorului

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces vă permite să obțineți informații cu privire la datele colectate și la modul în care sunt prelucrate.
  2. Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora atunci când acestea sunt incomplete.
  3. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, ce presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
  4. Dreptul de a va retrage consimțământul. Consimțământul poate fi retras prin notificare în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv).
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora solicitând restricționarea utilizării lor.
  6. Dreptul la portabilitatea datelor, drept ce se referă la primirea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat cu dreptul de a le transmite unui alt operator în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră fie a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.
  7. Dreptul la opoziție, care presupune că în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
  8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
  9. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor. În acest sens, puteți depune o plângere la noi în scris, inclusiv pe email, la adresa contact@expertworker.ro sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;
  10. Dreptul de a vă adresa justiției pentru exercitarea acestor drepturi.

Date de contact:

În vederea soluționării situațiilor ce implică protejarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@expertworker.ro.  sau nr. de tel.: +40 752  635 330 sau  +40 773 370 940.

 

Scroll to Top