fbpx

Just another WordPress site

Termeni și condiții

Serviciile Worker pot fi utilizate numai în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții, aplicația fiind pusă la dispoziția utilizatorilor și gestionată în întregime de către S.C. WORKER PARTNER S.R.L.. Utilizarea aplicației implică acceptarea în totalitate și necondiționat a termenilor și condițiilor prezentate mai jos.

Vizitarea în continuare a aplicației Worker presupune exprimarea acordului dvs. cu privire la reglementările aplicației, respectiv confirmarea că sunteți în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus menționate și/sau viitor formulate. Vă invităm să parcurgeți întreg documentul înainte de utilizare.

  1. Definiții

Utilizator – orice persoană care accesează și/sau folosește aplicația 

Utilizarea platformei – se referă la vizitarea, înregistrarea contului, plasarea și salvarea de preferințe și comezi, folosirea serviciilor oferite

Prestator – entitatea ce livrează serviciul comandat, în acest caz S.C. WORKER PARTNER S.R.L

Cont – secțiune digitală de stocare a datelor, informațiilor și preferințelor personale, accesibile prin alegerea de credențiale de securitate în urma primirii codului de activare din partea Worker

Preferințe – alegeri personale și personalizate în aplicație, cu privire la livrarea serviciilor dorite

Feedback – oferirea de răspuns și dovada la serviciul perstat. 

  1. Termeni de securitate

Prin utilizarea aplicației Worker utilizatorul își exprimă acordul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cadrul paginii Politica de Confidențialitate a prezentei platforme.

S.C. WORKER PARTNER S.R.L. procesează comenzile și datele personale în vederea salvării și livrării comenzilor efectuate de către cumpărător. Fiecare utilizator își va folosi datele personale proprii în achiziția bunurilor listate pe site și va acționa în nume propriu; în cazul comenzilor efectuate pentru alte persoane decât cumpărătorul care efectuează plata, persoana beneficiară va fi înștiințată de utilizarea datelor ei de către cumpărător, înțelegându-se prin aceasta că nu se garantează discreția datelor personale. Mai multe informatii despre protecția datelor cu caracter personal sunt cuprinse în Politica de Confidențialitate.

Menționăm că societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. depunde toate eforturile pentru ca datele transmise și colectate să fie protejate și arhivate în concordanță cu normele europene de legislație GDPR. În același timp, nu se poate garanta că informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul aplicației nu poate fi complet imună la atacuri sau infracțiuni cibernetice. În cazul în care terțe persoane interceptează date înscrise, transmise în/prin aplicația Worker, societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L își declină orice responsabilitate pentru acest act și eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților.

  1. Termeni de siguranță

Aplicația Worker și societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. depun toate eforturile pentru a livra serviciile comandate în parametri corespunzători fiecărui client. În această privință, în caz de eventuală livrare sub cerințele specific menționate în ofertă, fiecare utilizator are dreptul de a oferi feedback prin intermediu aplicației și de a beneficia de refacere gratuită, în limita disponibilității de timp și de personal a prestatorului. 

Transmitere de feedback se face prin intermediul camerei foto a dispozitivului de pe care se face accesarea aplicației. Acordul cu privire la utilizarea camerei foto în acest scop este cuprins în pagina de Privacy Policy.

Aplicația Worker și societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. nu sunt și nici nu pot fi ținute responsabile dacă imposibilitatea de respectare a obligațiilor se datorează unor cauze terțe, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul aplicatiei Worker. 

  1. Garanții

Aplicația Worker folosește următoarele protocoale de asigurare a integrității datelor utilizatorilor și buna funcționare a aplicației. 

La nivel de siguranța contului și parolei se folosesc:

BCrypt- password hashing functionHash and salt password securely
Bcrypt uses a 128-bit salt and encrypts a 192-bit magic valueAlgorithm used: Blowfish encryption

La nivel de cod:

Crypto – The Node.js – crypto module provides cryptographic functions to help you secure your Node.js app.
It includes a set of wrappers for OpenSSL’s hash, HMAC, cipher, decipher, sign, and verify functions
Algorithm used: sha256.

Cu toate acestea, S.C. WORKER PARTNER S.R.L. nu oferă nicio garanție că serviciul de aplicație mobila va fi furnizat neîntrerupt, la timp, întotdeauna sigur sau fără erori sau riscuri cibernetice asociate. De asemenea, societatea nu poate fi ținută responsabilă de eventualele deteriorări ce pot apărea ca urmare a utilizării site-ului și/sau accesării de pagini conexe și/sau descărcării de fișiere ce au fost supuse unor atacuti cibernetice sau acțiuni de tip phishing sau orice fel de alt atac la adresa aplicației și funcționării acesteia. 

 5. Drepturile și obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a avea acces gratuit la aplicația Worker și de a dispune de toate informațiile și detaliile necesare funcționării și utilizării adecvate a aplicației. Achizițiile de servicii aferente domeniului de curățenie și igienă pot fi comandate prin intermediul aplicației, cu transmiterea și salvarea de preferințe personale inclusă. 

Utilizatorul are dreptul de a-și oferi acordul în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare a aplicației, utilizarea datelor personale, cookies și accesarea datelor sensibile referitoare la accesarea aplicației, inclusiv date despre dispozitiv și utilizarea camei foto a acestuia. 

Utilizatorul are dreptul de a notifica prestatorul cu privire la orice reclamație pe care o consideră necesară și dispune de drept de rezolvare, acolo unde această soluționare este posibilă și accesibilă prestatorului. 

Utilizatorul nu va folosi alte nume sau adrese decât cele reale, pentru a asigura posibilitatea de livrare a serviciilor. 

Utilizatorul va folosi aplicația numai în scopuri legale, adică nu va modifica, transmite, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute ca urmare a interceptării de date de pe site și nu va comite acte de cracking, hacking, atacuri de tipul „Denial of Service„, sau orice alt act ce ocolește politica de utilizare generală a Internetului. Astfel, violarea sau tentativa de violare a securitații sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată organelor competente și sancționată conform legii. 

6. Drepturile și obligațiile prestatorului 

Prestatorul se obligă să livreze serviciile comandate în termenii și condițiile agreate cu clientul. În cazul în care un utilizator optează pentru unul din pachetele puse la dispoziție de către prestator, iar prestatorul (inclusiv prin agenții săi/personal/colaboratori) constată că nevoile clientului depășesc pachetul comandat de către client și livrarea depășeste costurile incluse în pachetul comandat, atunci S.C. WORKER PARTNER S.R.L. își rezerva dreptul de a emite factura clientului în cuantum care acoperă serviciile prestate și care nu reflectă serviciile comandate de către client. 

7. Drepturi de autor și proprietate intelectuală 

S.C. WORKER PARTNER S.R.L deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aplicația și conținutul aplicației Worker, precum și asupra textelor, informațiilor și ideilor dezvoltate și cuprinse sub sigla Worker. 

Utilizatorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de S.C. WORKER PARTNER S.R.L să nu utilizeze fără drept informațiile, datele, documentele, imaginea și elementele specifice de ilustrare grafică Worker pentru care S.C. WORKER PARTNER S.R.L are drept de proprietate intelectuală. De asemenea, utilizatorul se obligă să despăgubească S.C. WORKER PARTENER S.R.L împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, conținut și informații particulare, și altele asemenea, fară a se limita la cele enumerate).

8. Modificarea și actualizarea termenilor și condițiilor

S.C. WORKER PARTNER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza termenii și condițiile de utilizare a aplicației, precum și orice alte informații sau detalii ce pot influența utilizarea acesteia, fără a fi nevoie de notificare prealabilă sau anunțare de orice fel utilizatorului sau altor părți. Ca atare, prin utilizarea aplicației Worker de către utilizator, acesta își exprimă acordul cu privire la eventualele viitoare modificări, fără a fi nevoie de notificare în acest sens. 

9. Legea aplicabilă

Prin utilizarea aplicației utilizatorul îți exprimă explicit acordul ca toate situațiile ce cuprind și/sau exced prevederile acestor Termeni și condiții și care pot apărea între părți să fie interpretate în concordanță cu legislația română și orice neînțelegere să fie supusă organelor judecătorești competente de pe teritoriul judetului Satu Mare, România.