fbpx

Just another WordPress site

Politica de confidențialitate

 1. Colectarea și utilizarea de informații

Prin intermediul aplicației Worker, societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L. înregistrează automat detalii despre vizita efectuată de dumneavoastră; prin utilizarea acestei platforme vă oferiți acordul cu privire la politica noastră de confidențialitate.

Informațiile colectate se referă la tipul și locația dispozitivului, adresa IP, tipul de software utilizat de browser, acțiunile efectuate în platformă, secțiunile de interes și preferințe, data și durata vizitei dumneavoastră. De asemenea, în procesarea comenzilor colectăm și prelucrăm diferite tipuri de date incluzând nume, prenume, adresă, date de contact (telefon, email), preferințe specifice, cerințe și solicitări personalizate, salvare de isotric preferințe și comenzi, date sensibile despre dizpozitiv și utilizare. În utilizarea platformei pentru achiziționarea de servicii oferite, vor fi colectate informații financiare pentru efectuarea și procesarea tranzacțiilor, date de autentificare pentru protecția acestor date. 

Datele colectate sunt utilizate în vederea prestării serviciilor comandate: în livrare, comunicare, informare, promovare, sondaje, campanii și concursuri cu posibilitate de câștig, marketing și acordarea de beneficii de loialitate, pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite, efectuarea de analize statistice, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor, îmbunătățirea experienței de utilizare.

Aplicația facilitează comunicarea dumneavoastră cu echipa prestatoare de servicii prin intermediul fotografiilor și clipurilor video utililizate în informarea detaliată cu privire la efectuarea comenzilor și/sau oferirea de feedback în vederea remedierii serviciilor prestate și alte comunicări. În acest scop este necesar acordul dumneavoastră informat cu privire la utilizarea camerei video a dispozitivului și utilizarea microfonului. Vă rugăm să consultați mai multe informații în secțiunea de Privacy Policy.

Pentru o prestare integrală a serviciilor solicitate, e posibil ca datele colectate să fie divulgate următoarelor categorii de destinatari: furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare- echipa livratoare permanentă și colaboratori temporari sau parțiali, administrație internă, furnizori de detergenți și produse de curățenie, dezvoltatori de servicii IT, servicii digitale conexe, asistenți și alți agenți de colaborare, furnizorilor de servicii pentru procesare de plăți, entități bancare directe și intermediare, prestatori de servicii de marketing și cercetare de piață, curieri, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare; iar în caz de nevoie: autoritățile statului, instanțele judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate din domeniul legal, guvernamental, administrativ, fiscal, în caz de necesitate. Datele vor fi transmise strict în scop de prestare de servicii solicitate în mod expres și posibile reclamații.

 1. Utilizarea de Cookie

Cookie-urile vă îmbunătățesc accesul la platformă și vă faciliteaza utilizarea în/prin vizitele dumneavoastră; identifică vizitarea repetată și salvează conținutul preferențial. Cookie-urile folosite sporesc experiența de utilizare prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele avute.  Tipurile de cookies utilizate de către aplicație sunt cele de Acces Tokens, cu implicații în sesiunea de logare a utilizatorului. 

 1. Siguranța datelor colectate 

Entitatea colectoare și utilizatoare de informații este societatea S.C. WORKER PARTNER S.R.L.. Pentru o gestionare sigură a datelor sensibile și cu caracter personal, aplicația Worker solicită permisiunea utilizatorilor. Orice solicitare de informații cu privire la colectarea, utilizarea, deținerea și arhivarea datelor sensibile și cu caracter personal se poate face prin utilizarea nr. de telefon +40 752 635 330, +40 773 370 940 sau prin accesarea adresei de email contact@expertworker.ro

Datele vor fi utilizate de terțe părți strict în vederea conducerii societății, dezvoltarea platformelor online aferente acesteia și îmbunătățirea constantă de servicii și experiențe digitale pentru utilizatori. Datele colectate nu vor fi vândute, negociate, transmise în alte scopuri decât cele declarate și oferă asistență pentru informarea transparentă cu privire la utilizarea datelor. 

Eventuale date vor fi utilizate cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare sau alte încălcări ale legii. 

 1. Protejarea informațiilor

S.C. WORKER PARTNER S.R.L. respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă cu modificările ulterioare.

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor personale.
La nivel de siguranța contului și parolei se folosesc:

 • BCrypt- password hashing function
 • Hash and salt password securely
 • Bcrypt uses a 128-bit salt and encrypts a 192-bit magic value
 • Algorithm used: Blowfish encryption

La nivel de cod:

 • Crypto – The Node.js – crypto module provides cryptographic functions to help you secure your Node.js app.
 • It includes a set of wrappers for OpenSSL’s hash, HMAC, cipher, decipher, sign, and verify functions
 • Algorithm used: sha256.

Totodată, folosim protocolul HTTPS pentru transferul de informații criptate.

Privacy Policy 

Aplicația colectează și gestionează informații ale utilizatorilor pentru a asigura accesibilitatea, experiența în platformă, livrarea efectivă a serviciilor, feedback și comunicarea cu prestatorul. În acest scop, aplicația utilizează următoarele seturi de informații. 

 1. Acord utilizare date personale de identificare 

Pentru livrarea serviciilor sunt necesare informații înregistrate în baza de date (username, adresa de email, telefon). Aceste date sunt colectate și protejate de WORKER prin termenii GDPR expuși în Politica de Confidențialitate și mecanismele online de protecție a datelor de cont (expuși în același document de referință).

 1. Acord utilizare camera foto 

Prin utilizarea aplicației vă oferiți acordul ca platforma să acceseze camera foto/video a dispozitivului/ dispozitivelor de pe care accesați aplicația. Camera video este folosită în secțiunile de scanare a codurilor QR și în oferirea de feedback prestatorului de servicii, prin fotografierea părților de interes. 

 1. Acord colectare date dispozitiv 

Se colectează IP-ul, detalii despre telefon/ dispozitiv de acces, modelul de versiune android/ios. Aceste date oferă o experiență îmbunătățită de navigare și contribuie la îmbunătățirea experienței oferită de platformă. 

 1. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate și arhivate pe o perioadă nedeterminată, fiind stocate de S.C. WORKER PARTNER S.R.L., atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale. Menționăm faptul că datele dumneavoastră sunt păstrate pe servere sigure ale furnizorilor noștri de stocare și arhivare de date, în sisteme care respectă normele de securitate prevăzute de GDPR. Solicitarea de ștergere a anumitor/ tuturor datelor personale se poate face oricând, prin accesarea datelor de contact menționate la finalul documentului de față.

 1. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privesc datele dumneavoastră personale:

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces vă permite să obțineți informații cu privire la datele colectate și la modul în care sunt prelucrate. 


2. Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora atunci când acestea sunt incomplete.


3. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, ce presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.


4. Dreptul de a va retrage consimțământul. Consimțământul poate fi retras prin notificare în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv).

5. Dreptul la restricționarea prelucrării. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora solicitând restricționarea utilizării lor.


6. Dreptul la portabilitatea datelor, drept ce se referă la primirea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat cu dreptul de a le transmite unui alt operator în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră fie a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. 


7. Dreptul la opoziție, care presupune că în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.


8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. 


9. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor. În acest sens, puteți depune o plângere la noi în scris, inclusiv pe email, la adresa contact@expertworker.ro  sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;


10. Dreptul de a vă adresa justiției pentru exercitarea acestor drepturi.

Date de contact:

În vederea soluționării situațiilor ce implică protejarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@expertworker.ro.  sau nr. de tel.: +40 752  635 330 sau  +40 773 370 940.