Expert Worker

Felhasználási feltételek

Az Expert Worker weboldal használati feltételei

Az Expert Worker weboldal használati feltételei

A munkavállalói szolgáltatásokat az S.C. WORKER PARTNER S.R.L., és az alkalmazás használata az alábbiakban bemutatott feltételek teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a címlapon keresztül közöljük a felhasználókkal, és azokat teljes egészében az S.C. kezeli. MUNKÁSTÁRS S.R.L.. A Worker alkalmazás látogatásának folytatása magában foglalja a platformszabályzatok elfogadását, nevezetesen annak megerősítését, hogy teljes mértékben elfogadja a fent említett és/vagy a jövőben megfogalmazott használati feltételeket. Javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el a teljes dokumentumot. Felhasználó – minden olyan személy, aki hozzáfér/használja a www.expworker.com platformot A Platform használata – a beállítások és könyvjelzők meglátogatására, elhelyezésére és mentésére vonatkozik Szolgáltató – a megrendelt szolgáltatást nyújtó szervezet, jelen esetben S.C. MUNKÁSTÁRS S.R.L Visszajelzés – visszajelzés és a folyamatos szolgáltatás igazolása.

Biztonsági feltételek

Az Expert Worker weboldal használatával – www. expworker.com – Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatokat a jelen platform Adatvédelmi szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelően kezeljük. SC MUNKÁSTÁRS S.R.L. rendeléseket és személyes adatokat dolgoz fel a vevő által leadott megrendelések mentése és kiszállítása érdekében. 

 

Minden felhasználó a saját személyes adatait használja fel az oldalon felsorolt áruk vásárlásakor, és a saját nevében jár el; a vevőtől eltérő személy részére leadott megrendelés esetén a kedvezményezettet a vásárló értesíti adatainak felhasználásáról, azzal, hogy a személyes adatok mérlegelése nem garantált

 

 A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információk az Adatvédelmi nyilatkozatban találhatók. Megjegyezzük, hogy az S.C. MUNKÁSTÁRS S.R.L. mindent megtesz annak érdekében, hogy a továbbított és gyűjtött adatok védelme és archiválása az európai GDPR-jogszabályokkal összhangban legyen. Ugyanakkor nem garantálható, hogy a felhasználó által az alkalmazáson keresztül kínált szolgáltatások igénybevételével kapott vagy elküldött információk ne legyenek teljesen immunisak a kibertámadásokkal vagy bűncselekményekkel szemben. 

 

Abban az esetben, ha harmadik felek lehallgatják a Munkavállaló alkalmazásban vagy azon keresztül továbbított regisztrált adatokat, az S.C. A WORKER PARTNER S.R.L nem vállal felelősséget ezért a cselekményért, valamint a felhasználóknak vagy harmadik feleknek okozott károkért.

Biztonsági feltételek

S.C. cég WORKER PARTNER S.R.L., a www. Az expworker.com mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt szolgáltatásokat az egyes ügyfeleknek megfelelő paramétereken belül teljesítse. E tekintetben az ajánlatban konkrétan megjelölt követelmények alatti esetleges szállítás esetén minden felhasználónak joga van visszajelzést adni az Expert Worker mobilalkalmazáson keresztül, és ingyenes utómunkát igénybe venni, a szolgáltató rendelkezésére álló idő- és személyi állományon belül. 

 

S.C. Társaság MUNKÁSTÁRS S.R.L. az Expert Worker mobilalkalmazáson és a www.expworker.com webhelyen keresztül nem tehető és nem tehető felelőssé, ha a kötelezettségek teljesítésének lehetetlensége harmadik féltől származó okok miatt következett be, mint például véletlen események vagy vis maior, vagy olyan helyzetek, amikor egy harmadik fél ezt teszi. kötelezettségeit nem, vagy rosszul teljesíti, és ez kihat a Szolgáltatások Munkavállaló alkalmazáson keresztül történő nyújtásának módjára. 

 

Azonban S.C. MUNKÁSTÁRS S.R.L. nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a mobilalkalmazás-szolgáltatás megszakítás nélkül, időben, mindig biztonságosan, illetve hibáktól és kapcsolódó kiberkockázatoktól mentes lesz. Ezenkívül a vállalat nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely a webhely használatából és/vagy a kapcsolódó oldalakhoz való hozzáférésből és/vagy olyan fájlok letöltéséből ered, amelyek kibertámadásnak vagy adathalász akciónak vagy bármilyen más támadásnak vannak kitéve. az alkalmazást és annak működését.

Jogok és kötelezettségek

A felhasználónak joga van ingyenesen hozzáférni a www.expworker.com Worker weboldalhoz, és az eset teljes ismeretében rendelkezni a mobilalkalmazás működtetéséhez és a kívánt szolgáltatások megrendeléséhez szükséges összes információval és adattal. 

 

A takarítás és higiénia területéhez kapcsolódó szolgáltatások vásárlása megrendelhető mind a www.expworker.com oldalon, mind a mobilalkalmazáson keresztül vagy telefonos megrendeléssel, a megrendelő/kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, a személyes preferenciák továbbításával és elmentésével. A Felhasználónak jogában áll az általa szükségesnek ítélt panaszt a Szolgáltatóval közölni, és joga van annak megoldására, amennyiben ez a megoldás lehetséges és a Szolgáltató számára hozzáférhető. 

 

A felhasználó a szolgáltatásnyújtás lehetőségének biztosítása érdekében a valóditól eltérő nevet vagy címet nem használ. A felhasználó az Expert Worker által elérhetővé tett platformokat kizárólag jogi célokra használja, azaz nem módosít, továbbít, nem tesz közzé, nem reprodukál, nem ad át vagy értékesít semmilyen információt vagy szolgáltatást, amelyet az oldalról származó adatok lehallgatása eredményeként szerzett meg, és nem hajthat végre feltörést, hackelést, “szolgáltatásmegtagadási” támadást vagy bármilyen más olyan cselekményt, amely megkerüli az általános internethasználati szabályzatot. 

 

Így a számítógépes rendszerek, hálózatok biztonságának megsértése vagy megsértésének kísérlete a büntetőjog hatálya alá tartozik, a jogszabálysértést az illetékes szerveknek jelenteni kell, és a törvény szerint szankcionálni kell. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat az ügyféllel egyeztetett feltételek szerint teljesíti. 

 

Ha a felhasználó a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott csomagok valamelyikét választja, és a szolgáltató (beleértve ügynökei/munkatársai/együttműködői útján is) azt tapasztalja, hogy a vásárló igényei meghaladják a vevő által megrendelt csomagot, és a szállítás meghaladja a megrendelt csomagban foglalt költségeket. csomagot, majd SC MUNKÁSTÁRS S.R.L. fenntartja a jogot, hogy az ügyfélnek olyan összegű számlát állítson ki, amely fedezi a nyújtott szolgáltatásokat, és amely nem tükrözi az ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat.

Szerzői jog és szellemi tulajdon

SC A WORKER PARTNER S.R.L a szerzői jog és minden egyéb szellemi tulajdon és hasznosítási jog tulajdonosa a www.expworker.com online platformra, valamint a Worker logó alatt kidolgozott és tartalmazott szövegekre, információkra és ötletekre vonatkozóan. A felhasználó visszavonhatatlanul vállalja és kötelezettséget vállal az S.C. WORKER PARTNER S.R.L. ne használja jog nélkül azokat az információkat, adatokat, dokumentumokat, képeket és a munkavállalói grafikus illusztrációk egyes elemeit, amelyekhez az S.C. A WORKER PARTNER S.R.L szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik. 

 

A felhasználó vállalja továbbá, hogy az S.C. WORKER PARTENER S.R.L. a szellemi tulajdonjogok (szabadalmak, nevek, védjegyek, személyes tartalmak és információk és hasonlók) megsértéséből eredő követelésekkel és jogi lépésekkel szemben, a felsoroltakra való korlátozás nélkül.

Szabályozás és értelmezés

SC MUNKÁSTÁRS S.R.L. fenntartja a jogot, hogy a www.expworker.com online platform használati feltételeit, valamint minden egyéb információt vagy részletet módosítson és frissítsen, amely befolyásolhatja annak használatát anélkül, hogy előzetes értesítést vagy értesítést kérne. felhasználói vagy más részek. 

 

Ennek megfelelően a felhasználó a www.expworker.com online platform használatával egyetértését fejezi ki az esetleges jövőbeni változtatásokkal, anélkül, hogy erről értesítést kérne. A www.expworker.com online platform használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy minden olyan helyzetet, amely magában foglalja és/vagy meghaladja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és amely a felek között felmerülhet, a román jogszabályoknak megfelelően értelmezendő, és az esetleges félreértések Románia Szatmár megye területén illetékes bíróságokhoz kell benyújtani.

 

Adatvédelmi szabályzat

S.C. Társaság MUNKÁSTÁRS S.R.L. a www.expworker.com webhelyen keresztül automatikusan rögzíti az Ön látogatásának részleteit; a platform használatával Ön elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Az összegyűjtött információk vonatkoznak az eszköz típusára és helyére, az IP-címre, a böngésző által használt szoftver típusára, a platformon végrehajtott műveletekre, az érdeklődési körre és preferenciákra, valamint a látogatás dátumára és időtartamára.

 

Ezenkívül a megrendelések feldolgozása során különböző típusú adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, beleértve a vezetéknevet, a címet, a kapcsolattartási adatokat (telefon, e-mail), a konkrét preferenciákat, követelményeket és személyre szabott kéréseket, a preferenciák és rendelések izorikus mentését, a készülékkel kapcsolatos érzékeny adatokat. és a használat. A kínált szolgáltatások megvásárlására szolgáló platform használata során a tranzakciók lebonyolításához és feldolgozásához pénzügyi információkat gyűjtenek, ezen adatok védelme érdekében hitelesítési adatokat. 

 

Az összegyűjtött adatokat a megrendelt szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel: szállítás, kommunikáció, tájékoztatás, promóció, felmérések, nyerési lehetőséggel kampányok, versenyek, marketing és hűségjuttatás nyújtása során, a szolgáltatás minőségének tartós javítása érdekében. kínált szolgáltatások, statisztikai elemzések végzése, panaszok, kérések megoldása, felhasználói élmény javítása. 

 

A kért szolgáltatások teljes körű teljesítéséhez lehetséges, hogy az összegyűjtött adatokat a következő címzett kategóriákba adják át: a biztosítási folyamatban közvetlenül/közvetve érintett szállítók – állandó szállítói csoport és ideiglenes vagy részmunkaidős munkatársak, belső ügyintézés, tisztítószerek és tisztítószerek beszállítói, informatikai szolgáltatásfejlesztők, kapcsolódó digitális szolgáltatások, asszisztensek és egyéb együttműködési ügynökök, fizetésfeldolgozó szolgáltatók, közvetlen és közvetítő banki entitások, marketing- és piackutatási szolgáltatók, futárok, ügyfél-elégedettségi felmérések és egyéb hasonló szolgáltatások; és szükség esetén: állami hatóságok, bíróságok vagy választottbíróságok, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók, fordítóirodák, szükség esetén egyéb jogosult szolgálatok jogi, kormányzati, közigazgatási, adóügyi területen. Az adatok továbbítása szigorúan a kifejezetten kért szolgáltatások és az esetleges panaszok teljesítése céljából történik.

Cookie-k és az összegyűjtött adatok biztonsága

A cookie-k javítják az Ön hozzáférését a platformhoz, és megkönnyítik a használatát a látogatások során/végeken keresztül; azonosítja az ismétlődő látogatásokat, és mentse a preferenciális tartalmat. Az alkalmazott sütik az érdeklődésen alapuló nyomon követéssel és célzással javítják a felhasználói élményt. Az információkat gyűjtő és felhasználó entitás az S.C. cég. WORKER PARTNER S.R.L.. 

 

Az érzékeny és személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával, birtoklásával és archiválásával kapcsolatos bármely információigénylés a 1. sz. telefonon a +40 752 635 330, +40 773 370 940 számon vagy a contact@expertworker.ro e-mail címen. 

 

Az adatokat harmadik felek szigorúan a cég kezeléséhez, a kapcsolódó online platformok fejlesztéséhez, valamint a szolgáltatások és a felhasználók digitális élményeinek folyamatos fejlesztéséhez használják fel. Az összegyűjtött adatokat nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, nem továbbítjuk a bejelentett céloktól eltérő célokra, és az adatok felhasználásával kapcsolatos átlátható tájékoztatást szolgálják. 

 

Minden adatot illegális tevékenységekkel, csalásgyanúkkal, bármely személy testi épségét potenciálisan veszélyeztető helyzettel, a felhasználási feltételek megsértésével vagy egyéb jogszabálysértésekkel kapcsolatos kivizsgálás, megelőzés vagy intézkedések meghozatala céljából használunk fel. S.C. Társaság MUNKÁSTÁRS S.R.L. törvényben biztosított jogokat tiszteletben tartja. törvény, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. A távollevők között kötött szerződések megkötése és teljesítése során a fogyasztóvédelemről szóló 130/2000. 

 

A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük és archiváljuk, azokat az S.C. cég tárolja. WORKER PARTNER S.R.L., ameddig az a fent említett célokhoz szükséges, vagy az általános jogszabályi rendelkezések által biztosított ideig. Felhívjuk figyelmét, hogy adatait adattároló és archiváló szolgáltatóink biztonságos szerverein tároljuk, olyan rendszerekben, amelyek megfelelnek a GDPR által biztosított biztonsági szabályoknak. Bizonyos/összes személyes adat törlését bármikor kérheti a jelen dokumentum végén található elérhetőségeken.

Felhasználói jogok

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a 679/2016/EK európai adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételek alapján az alábbi jogok bármelyikét gyakorolhatja: A hozzáférési jog lehetővé teszi, hogy tájékoztatást kapjon az összegyűjtött adatokról és azok kezeléséről. A helyesbítéshez való jog magában foglalja az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy frissítését, vagy azok hiányos kiegészítését. 

 

Az adatok törléséhez való jog vagy a „feledésbe merüléshez való jog”, amely az Önre vonatkozó személyes adatok törlésének kéréséhez való jogot jelenti, bizonyos körülmények között, például (i) a személyes adatokra már nincs szükség azon célok teljesítéséhez, amelyekből gyűjtötték vagy kezelték, (ii) az Ön adatait jogellenesen kezelték, (iii) az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján került sor, és azt visszavonták. A hozzájárulás visszavonásának joga. A hozzájárulás értesítéssel bármikor visszavonható. 

 

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok hozzájárulás visszavonása előtti felhasználásának jogszerűségét (az értesítés nem visszamenőleges hatályú). Az adatkezelés korlátozásához való jog. Feltételezi azt a jogot, hogy kérni és megszerezni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között, például (i) Ön vitatja az adatok pontosságát arra az időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontosságának ellenőrzését, (ii) ) adatait jogellenesen kezelték, és Ön ellenzi azok törlését, kérve felhasználásuk korlátozását.

 

 

Az adathordozhatósághoz való jog, olyan jog, amely az Önre vonatkozó személyes adatok kézhezvételére vonatkozik, és amelyet Ön rendelkezésünkre bocsátott azzal a joggal, hogy azokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján, vagy pontjában foglaltak alapján, és a személyes adatok kezelése automatikus úton történt. 


A tiltakozáshoz való jog, ami azt jelenti, hogy Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt a személyes adatok kezelése ellen bizonyos körülmények között, például (i) az adatkezelés jogos érdekünkben történt. vagy ii. az adatfeldolgozás közvetlen marketingre irányul, beleértve az e rendelkezéseken alapuló profilok létrehozását. 


Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk olyan döntések, amelyek kizárólag az Ön adatainak automatikus kezelésén alapulnak, ideértve olyan profilok létrehozását, amelyek joghatásokat váltanak ki, vagy amelyek Önt jelentősen érintik. Panasz benyújtásának joga hozzánk és/vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Ezzel kapcsolatban panasszal fordulhat hozzánk írásban, beleértve az e-mailt is, a contact@expertworker.ro címen vagy a Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóságnál, www.dataprotection.ro; A bírósághoz fordulás joga e jogok gyakorlása érdekében. 


Elérhetőségek: A személyes adatok védelmével kapcsolatos helyzetek megoldása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a contact@expertworker.ro e-mail címen. vagy nem. telefonon: +40 752 635 330 vagy +40 773 370 940.

Scroll to Top